Saltar al contenido

Vigilància, Seguretat Privada I Protecció D’Explosius

Vigilància, Seguretat Privada i Protecció D’Explosius

En el curs de Vigilància, Seguretat Privada i Protecció D’Explosius, aprendràs les competències i habilitats necessàries per exercir com a professional en aquest àmbit tan important i exigent.

La seguretat és una prioritat en la societat actual, i és per això que la demanda de professionals qualificats en vigilància i protecció ha augmentat significativament en els últims anys. Aquest curs et proporcionarà els coneixements necessaris per desenvolupar una carrera exitosa en aquest camp.

Mòdul 1: Seguretat Privada

  • Normativa i legislació en seguretat privada
  • Tècniques de vigilància i control d’accés
  • Gestió de situacions d’emergència i alarma

Mòdul 2: Protecció D’Explosius

  • Identificació i classificació de materials explosius
  • Procediments de manipulació segura d’explosius
  • Prevenció i detecció d’amenaçes amb explosius

Amb aquest curs, vols aprofundir en els coneixements teòrics i pràctics relacionats amb la seguretat privada i la protecció d’explosius. Seràs capaç de comprendre i aplicar la normativa vigent, així com implementar les tècniques adequades per protegir llocs de treball, espais públics i instal·lacions crítiques de possibles amenaces.

Si t’interessa formar part de la indústria de la seguretat i la protecció, aquest curs és una excel·lent oportunitat per adquirir les habilitats que et permetran progressar professionalment en aquest àmbit en constant creixement.

AULA MAGNA TARRAGONA, SL

AV República Argentina 11 Baix A
43005 TARRAGONA

Tel: 977222277
mail: formaciosub@aulamagna.es

Índice de Contenidos

    p