Saltar al contenido

Vigilància, Seguretat Privada I Protecció D’Explosius

Vigilància, Seguretat Privada I Protecció D’Explosius

Aquest curs està dissenyat per aquelles persones interessades en treballar en el sector de la vigilància, la seguretat privada i la protecció d’explosius. Durant el curs, els participants adquiriran els coneixements i les habilitats necessàries per exercir aquestes funcions de manera eficaç i segura.

El temari del curs inclou diferents mòduls que cobreixen temes com la prevenció de riscos, la vigilància en entorns antics, el control d’accés, la protecció d’explosius i altres aspectes relacionats amb la seguretat i la protecció de les persones i els béns.

Contingut del curs:

  • Prevenció de riscos
  • Vigilància en entorns antics
  • Control d’accés
  • Protecció d’explosius
  • Altres aspectes de seguretat i protecció

AULA MAGNA TARRAGONA, SL

AV República Argentina 11 Baix A
43005 TARRAGONA

Tel: 977222277
mail: formaciosub@aulamagna.es

Índice de Contenidos

    p