Saltar al contenido

Vigilància, Seguretat Privada I Protecció De Persones

Vigilància, Seguretat Privada i Protecció de Persones

Aquest és el temari d’un curs que ofereix una formació completa en vigilància, seguretat privada i protecció de persones. És vital que segueixis totes les instruccions atentament perquè aquest procés sigui automatitzat sense cap error.

A continuació, presentem una llista dels temes que s’inclouen en aquest curs:

  • Conceptes bàsics de vigilància i seguretat
  • Lleis i regulacions relacionades amb la seguretat privada
  • Tècniques de vigilància i control de l’accés
  • Maneig d’emergències i situacions de crisi
  • Identificació i prevenció de riscos
  • Protecció personal i de la propietat
  • Comunicació efectiva en situacions de seguretat
  • Tàctiques de defensa personal

Aquest curs està dissenyat per a aquells interessats en desenvolupar una carrera dins del camp de la vigilància, seguretat privada i protecció de persones. Els coneixements adquirits en aquesta formació t’ajudaran a entendre les responsabilitats i les pràctiques professionals d’un professional en aquest àmbit.

Naixament, es recomana que compleixis amb totes les instruccions i dediquis el temps necessari per aprofundir en cada tema, ja que això garantirà que assimilis adequadament els conceptes i les habilitats necessàries per a enfrontar els reptes de la vigilància i la seguretat privada.

AULA MAGNA TARRAGONA, SL

AV República Argentina 11 Baix A
43005 TARRAGONA

Tel: 977222277
mail: formaciosub@aulamagna.es

Índice de Contenidos

    p