Saltar al contenido

Vigilància, Seguretat Privada I Protecció De Persones

Temari del curs: Vigilància, Seguretat Privada i Protecció de Persones

Aquest curs està dissenyat per aquelles persones interessades en aprendre sobre els conceptes bàsics de la vigilància, la seguretat privada i la protecció de persones. Durant les sessions, els participants rebran formació teòrica i pràctica sobre temes com la prevenció de riscos, la detecció de possibles amenaçes i la gestió de situacions d’emergència.

El temari del curs inclou els següents continguts:

  • Fundaments de la vigilància i seguretat privada
  • Legislació i normatives aplicables en l’àmbit de la seguretat
  • Tècniques de prevenció i protecció de persones
  • Gestió de situacions d’emergència i resolució de conflictes
  • Assessorament i planificació de la seguretat en diferents entorns

AULA MAGNA TARRAGONA, SL

AV República Argentina 11 Baix A
43005 TARRAGONA

Tel: 977222277
mail: formaciosub@aulamagna.es

Índice de Contenidos

    p