Saltar al contenido

Programació En Python

Programació En Python

Aquest és el temari complet del curs de Programació en Python:

 • Introducció a Python
 • Sintaxi bàsica
 • Variables i tipus de dades
 • Estructures de control
 • Funcions i mòduls
 • Tractament de fitxers
 • Programació orientada a objectes
 • Tractament de dades amb Pandas
 • Creació d’interfícies gràfiques amb Tkinter

Aquest curs està diseñat per a aquelles persones que vulguin aprendre a programar en Python des de zero. Cobriràs els conceptes bàsics i avançats de la programació en aquest llenguatge, permetent-te desenvolupar aplicacions i programes de manera eficient i efectiva.

CIFO La Violeta

PL Comte de Sert 25
08035 BARCELONA

Tel: 932541700
mail: cifo_violeta.soc@gencat.cat

Índice de Contenidos

  p