Saltar al contenido

Procediments Bàsics En Serveis De Fusteria

Procediments Bàsics En Serveis De Fusteria

En aquest curs aprendràs els procediments bàsics per a realitzar serveis de fusteria de manera eficient i professional. Aquesta formació està dirigida a aquelles persones interessades en adquirir coneixements pràctics en el camp de la fusteria per poder dur a terme tasques com instal·lació de mobles, reparacions bàsiques i altres serveis relacionats amb la fusta.

El curs inclou una introducció als principals materials i eines utilitzades en fusteria, així com les tècniques bàsiques per a mesures, tall i muntatge de peces de fusta. A més, es proporcionarà informació sobre les normatives de seguretat i prevenció de riscos laborals en l’àmbit de la fusteria, per garantir un entorn de treball segur i saludable.

Al finalitzar aquest curs, els participants estaran capacitats per a realitzar tasques bàsiques de fusteria de manera autònoma i podran aplicar els coneixements adquirits en la seva activitat professional. A més, tindran les habilitats necessàries per a continuar formant-se en el camp de la fusteria i ampliar les seves competències.

Contingut del curs:

  • Materials i eines bàsiques en fusteria
  • Tècniques de mesures i tall de fusta
  • Muntatge de mobles i peces de fusta
  • Normatives de seguretat i prevenció de riscos laborals

CIFO Vallès

CR Ca l’Arabia s/n
08520 FRANQUESES DEL VALLÈS, LES

Tel: 937362910
mail: cifo_valles.soc@gencat.cat

Índice de Contenidos

    p