Saltar al contenido

Organització I Gestió De Magatzems

Organització I Gestió De Magatzems

Aquest curs està dissenyat per proporcionar als participants les eines i coneixements necessaris per organitzar i gestionar eficientment un magatzem. Durant el curs es cobriran temes com la distribució de l’espai, el control d’estoc, les tècniques de gestió de magatzems i la logística.

Contingut del curs:

  • Concepte i importància de la organització i gestió de magatzems
  • Estratègies per optimitzar l’espai i el flux de materials
  • Tècniques de control d’estoc i tipus de magatzems
  • Optimització de processos logístics i cadena d’aprovisionament
  • Gestió de magatzems amb l’ús de tecnologies avançades

EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I L’OCUPACIÓ, SL

AV CALDERO 27
08100 MOLLET DEL VALLÈS

Tel: 935705160
mail: info@emfomollet.cat

Índice de Contenidos

    p