Saltar al contenido

Operacions Auxiliars D’Enregistrament I Tractament De Dades I Documents

Operacions Auxiliars D’Enregistrament I Tractament De Dades I Documents

Aquest curs està orientat a formar professionals capaços d’executar tasques auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents en diferents àmbits laborals. Els participants adquiriran les competències necessàries per realitzar aquestes tasques amb precisió i eficàcia.

Contingut del curs:

  • Conceptes bàsics de registre i tractament de dades.
  • Normativa i procediments per al bon registre i tractament de documents.
  • Ús d’eines informàtiques per a la gestió de dades i documents.
  • Control de qualitat de la informació enregistrada i tractada.

FORMACIÓ INTEL·LIGENT, S.L.U.

CR MELCIOR DE PALAU 11 0
08028 BARCELONA

Tel: 934326112
mail: info.soc@institutformat.com

Índice de Contenidos

    p