Saltar al contenido

Operacions Auxiliars D’Enregistrament I Tractament De Dades I Documents

Operacions Auxiliars D’Enregistrament I Tractament De Dades I Documents

Aquest curs està dissenyat per proporcionar als participants les habilitats i coneixements necessaris per dur a terme les operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents de manera eficaç i eficient.

Durant el curs, es cobriran temes com la classificació i l’arxivament de documents, la introducció de dades en sistemes informàtics, la verificació i correcció de la informació, i la generació de documents digitals.

Temari del curs:

  • Introducció a les operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents
  • Classificació i arxivament de documents
  • Introducció de dades en sistemes informàtics
  • Verificació i correcció de la informació
  • Generació de documents digitals

GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, SL

CR ALCALDE COSTA 18
25002 LLEIDA

Tel: 973280888
mail: domenec@generalestudis.com

Índice de Contenidos

    p