Saltar al contenido

Operacions Auxiliars D’Enregistrament I Tractament De Dades I Documents

Operacions Auxiliars D’Enregistrament I Tractament De Dades I Documents

Aquest curs està dissenyat per proporcionar als alumnes les habilitats necessàries per realitzar tasques d’enregistrament i tractament de dades i documents de manera eficient i precisa. A través d’aquest programa d’aprenentatge, els participants aprendran les tècniques i les eines necessàries per dur a terme les operacions auxiliars de manera eficaç.

El temari del curs inclou els següents continguts:

  • Conceptes bàsics d’enregistrament i tractament de dades i documents
  • Ús de les eines informàtiques per a la gestió de la informació
  • Normativa vigent en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació
  • Procediments i protocols de treball en operacions auxiliars

INLINGUA CALELLA S.L.

CR BRUGUERA 271 1 LC 01
08370 CALELLA

Tel: 937661491
mail: calella@inlingua.es

Índice de Contenidos

    p