Saltar al contenido

Mercaderies Perilloses, Transport En Cisterna I Contenidors Cisternes (Formació Complementària Cap Mercaderies)

Mercaderies Perilloses, Transport En Cisterna I Contenidors Cisternes (Formació Complementària Cap Mercaderies)

Aquest curs està dirigit a aquells professionals del transport de mercaderies perilloses en cisternes i contenidors cisternes, amb l’objectiu de proporcionar-los els coneixements necessaris per garantir la seguretat i la protecció de les persones, els béns i el medi ambient.

Es tracta d’una formació complementària cap a la manipulació i el transport de mercaderies perilloses, en què es posarà especial èmfasi en els processos i les mesures de seguretat que cal prendre en aquest tipus de tasques.

Contingut del curs:

  • Normativa sobre mercaderies perilloses
  • Classificació de mercaderies perilloses
  • Emmagatzematge i manipulació segura de mercaderies perilloses
  • Equips de protecció i seguretat en el transport de cisternes i contenidors cisternes
  • Procediments d’emergència en cas d’accident

AUTOESCUELA REX SLU

CR DRA CASTELLS 3 2 00 01
25001 LLEIDA

Tel: 660196753
mail: AUTOESCUELAREX@GMAIL.COM

Índice de Contenidos

    p