Saltar al contenido

Gestió I Control De L’Aprovisionament

Què és la Gestió i Control de l’Aprovisionament?

La Gestió i Control de l’Aprovisionament és una àrea clau en la cadena d’oferta d’una empresa, ja que té com a principal objectiu planificar, coordinar i controlar tot el procés d’aprovisionament de productes o serveis necessaris per al funcionament de l’organització.

Objectius del curs

En aquest curs, els participants aprendran les tècniques i estratègies més eficients per gestionar de forma adequada l’aprovisionament, controlar els estocs, minimitzar els costos i maximitzar la eficiència en la cadena d’oferta.

Contingut del curs

  • Conceptes bàsics d’aprovisionament.
  • Planificació i control de l’aprovisionament.
  • Tècniques per a la gestió d’estocs.
  • Optimització de la cadena d’oferta.

ORION PREVENCION, S.L.

CR ALCALDE JOAN BERTRAN 38 01
43202 REUS

Tel: 933517800
mail: acarulla@grupcief.com

Índice de Contenidos

    p