Saltar al contenido

Gestió De Residus Urbans I Industrials

La gestió de residus urbans i industrials

La gestió de residus urbans i industrials és un aspecte clau per al benestar del nostre entorn. És important tenir en compte la importància de reciclar i gestionar adequadament els residus per tal de preservar el medi ambient i la salut de les persones.

Contingut del curs:

  • Introducció a la gestió de residus
  • Classificació de residus
  • Reciclatge i reutilització
  • Normativa vigent en matèria de residus

CIFO Tarragona

CM de la Budellera s/n
43007 TARRAGONA

Tel: 977251566
mail: cifo_tarragona.soc@gencat.cat

Índice de Contenidos

    p