Saltar al contenido

Dinamització D’Activitats De Lleure Educatiu Infantil I Juvenil

< h2>Dinamització D’Activitats De Lleure Educatiu Infantil I Juvenil< /h2> < p>La dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil és una tasca fonamental en el desenvolupament integral dels joves. Aquest curs està dissenyat per formar professionals capacitats per organitzar, gestionar i dinamitzar activitats lúdiques i educatives destinades a infants i joves.

< p>El programa del curs aborda diferents àmbits com la psicologia de l’educació, la pedagogia del lleure, la gestió de grups i la resolució de conflictes. A més, es posarà èmfasi en la importància de promoure la participació activa dels infants i joves en les activitats, fomentant valors com la cooperació, la creativitat i la tolerància.

< p>Els participants aprendran tècniques d’animació, dinamització i comunicació per aconseguir un ambient participatiu i enriquidor per a tots els membres del grup. També es treballarà en la planificació i organització d’activitats, així com en la valoració dels resultats i en la millora contínua del procés.

< p>Aquest curs és ideal per a educadors, monitor s, animadors socioculturals i qualsevol persona interessada en el lleure educatiu infantil i juvenil. Amb els coneixements i habilitats adquirits, els participants seran capaços d’impulsar projectes educatius innovadors i motivadors per al desenvolupament integral dels més joves.

FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRES D’EDUCACIÓ EN L’ESPLAI

CR BALMES 138
08008 BARCELONA

Tel: 934101602
mail: if@peretarres.org

Índice de Contenidos

    p