Saltar al contenido

Comunicació En Llengües Estrangeres (Anglès) N2

Comunicació en Llengües Estrangeres (Anglès) N2

Aquest curs està dissenyat per a aquells estudiants que volen millorar les seves habilitats de comunicació en la llengua anglesa. En aquest nivell, els alumnes consolidaran els coneixements adquirits en el nivell anterior i treballaran en l’adquisició de nous coneixements i habilitats.

El curs està enfocat en la pràctica de les quatre habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, llegir i escriure. Això permetrà als estudiants comunicar-se amb fluïdesa en situacions diverses i millorar la seva precisió gramatical i vocabulari en anglès.

Temari del curs:

  • Conversa informal i formal en anglès
  • Comprensió oral: escoltar i entendre diferents accents i velocitats
  • Comprensió escrita: llegir i comprendre textos variats en anglès
  • Expressió escrita: redactar textos coherents i ben estructurats

Aquest curs està destinat a aquells estudiants que ja tenen un nivell intermedi d’anglès i volen seguir millorant les seves habilitats. Amb la pràctica regular i la participació activa en classe, els estudiants podran aconseguir els seus objectius lingüístics i comunicatius.

INSTITUCIO CULTURAL DEL CIC DE BARCELONA

CR TORRENT DE LES FLORS 68
08024 BARCELONA

Tel: 932001133
mail: david.barranco@fundaciocic.org

Índice de Contenidos

    p