Saltar al contenido

Comunicació En Llengües Estrangeres (Anglès) N2

Comunicació en Llengües Estrangeres (Anglès) N2

Aquest curs està enfocat en millorar les habilitats de comunicació en llengua anglesa dels participants. Els alumnes treballaran en la comprensió i expressió oral i escrita, així com en la millora de la pronunciació i l’ús correcte de la gramàtica.

Contingut del curs:

  • Comprensió oral i escrita
  • Expressió oral i escrita
  • Pronunciació
  • Gramàtica

Objectius del curs:

  • Millorar la fluïdesa en la conversa en anglès
  • Ampliar el vocabulari i millorar la comprensió lectora
  • Corregir errors gramaticals recurrents
  • Practicar la pronunciació correcta de sons difícils

SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO Y FORMATIVOS, S.L. (STAF, S.L.)

CR SANTA EULALIA DE 22 1 EN B3
08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’

Tel: 933315096
mail: DIRECCION@STAFBARCELONA.COM

Índice de Contenidos

    p