Saltar al contenido

Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3

Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3

Aquest curs està enfocat en el desenvolupament de les habilitats de comunicació en anglès a un nivell intermedi. Els estudiants podran millorar la seva comprensió oral i escrita, així com la seva capacitat d’expressar-se de manera fluïda i precisa en situacions quotidianes i professionals.

El temari del curs inclou temes com la gramàtica avançada, vocabulari específic, tècniques de comprensió auditiva i estratègies de comunicació eficaç. A través de dinàmiques de grup, exercicis pràctics i simulacions de situacions reals, els alumnes podran posar en pràctica els coneixements adquirits i millorar la seva confiança en l’ús de l’anglès com a segona llengua.

Objectius del curs:

  • Millorar la comprensió oral i escrita en anglès
  • Incrementar el vocabulari específic en diferents àmbits
  • Desenvolupar la fluïdesa i precisió en la expressió oral i escrita
  • Aplicar tècniques de comunicació eficaç en situacions reals

LM IDIOMES S.C.P.

CR LLUIS COMPANYS 29 1 00 01
25003 LLEIDA

Tel: 973982237
mail: LAIA@LMIDIOMES.COM

Índice de Contenidos

    p