Saltar al contenido

Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3

El curs de Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3 té com a objectiu principal millorar les habilitats de comunicació oral i escrita en anglès dels alumnes.

Aquest curs està destinat a aquelles persones que ja tenen un nivell intermedi d’anglès i volen consolidar i ampliar els seus coneixements en aquesta llengua.

Durant el curs, es treballaran diferents temes com la gramàtica, el vocabulari, la comprensió oral i escrita, així com la fluïdesa en la conversa en anglès.

Els alumnes també tindran l’oportunitat de practicar l’anglès en situacions de comunicació real, a través de jocs de rol, debats i altres activitats dinàmiques.

Al final del curs, els alumnes hauran millorat significativament les seves habilitats en la llengua anglesa i estaran preparats per comunicar-se de manera més efectiva en situacions quotidianes i professionals.

  • Millorar la comunicació oral i escrita en anglès
  • Consolidar i ampliar els coneixements en aquesta llengua
  • Practicar l’anglès en situacions de comunicació real
  • Millorar la fluïdesa en la conversa en anglès

AJUNTAMENT DE RUBÍ

RB JOAN MIRO 14
08191 RUBÍ

Tel: 935813900
mail: mxb@ajrubi.cat

Índice de Contenidos

    p