Saltar al contenido

Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3

Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3

Aquest curs està dissenyat per a aquells que desitgen millorar les seves habilitats de comunicació en llengua anglesa. En aquest nivell intermedi, els alumnes aprendran a expressar-se amb més fluïdesa i precisió en situacions quotidianes i professionals.

Objectius del curs:

  • Millorar la comprensió oral i escrita en anglès.
  • Ampliar el vocabulari i les estructures gramaticals.
  • Practicar la comunicació oral en situacions reals.
  • Desenvolupar habilitats de lectura i escriptura més avançades.

Contingut del curs:

  • Diàlegs i converses en anglès.
  • Lectures i exercicis de comprensió escrita.
  • Pràctica de l’expressió oral en situacions diverses.
  • Exercicis de gramàtica i vocabulari.

Aquest curs és ideal per a aquells que volen seguir millorant les seves habilitats d’anglès de manera pràctica i dinàmica. La comunicació en llengua anglesa és fonamental en molts àmbits de la vida professional i personal, i aquest curs t’ajudarà a adquirir les competències necessàries per comunicar-te amb èxit en aquest idioma.

CMAP, SL

CR LUCA 7 -1 01
08022 BARCELONA

Tel: 932115961
mail: cmap@cmap.cat

Índice de Contenidos

    p