Saltar al contenido

Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3

Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3

Aquest curs està dissenyat per a aquells que vulguin millorar les seves habilitats de comunicació en llengua anglesa. A través d’activitats pràctiques i dinàmiques, els alumnes aprendran a expressar-se de manera fluïda i precisa en anglès.

El temari del curs inclou l’aprenentatge de vocabulari i expressions idiomàtiques, pràctica de la gramàtica, comprensió auditiva i escrita, i desenvolupament de habilitats de conversa. A més, es treballarà la pronunciació i entonació per aconseguir una comunicació eficaç en anglès.

Objectius del curs:

  • Millorar la fluïdesa en la comunicació oral en anglès.
  • Ampliar el vocabulari i les expressions col·loquials en anglès.
  • Millorar la comprensió auditiva i escrita en anglès.
  • Practicar la gramàtica i millorar la precisió en l’expressió escrita en anglès.
  • Desenvolupar habilitats de conversa en anglès per a situacions quotidianes i professionals.

CENTRE D’ESTUDIS DE PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL 1, SL

CR JOSEP CUXART 17 ST
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Tel: 933779853
mail: cepp@thecorner.cat

Índice de Contenidos

    p