Saltar al contenido

Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3

Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3

Aquest curs està dissenyat per ajudar als estudiants a millorar les seves habilitats de comunicació en anglès. Durant el programa, els alumnes treballaran en la comprensió auditiva i la comprensió lectora, així com en l’expressió oral i escrita.

Els temes que es cobriran en aquest curs inclouen vocabulari i gramàtica en anglès, com comunicar-se eficaçment en diferents situacions i com comprendre millor la cultura i les tradicions angleses. Els alumnes tindran l’oportunitat de practicar les seves habilitats en classes interactives i exercicis pràctics.

Aquí teniu algunes de les competències que es treballaran en aquest curs:

  • Millora de la pronunciació i l’entonació.
  • Ampliació del vocabulari en anglès.
  • Desenvolupament de les habilitats d’expressió escrita.
  • Comprensió de textos i diàlegs en anglès.

MEGA SYSTEM REUS SL

CM RIUDOMS DE 40 00 01
43202 REUS

Tel: 977321709
mail: otorrent@formem.cat

Índice de Contenidos

    p