Saltar al contenido

Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3

Temari: Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3

Aquest curs està enfocat en millorar les habilitats de comunicació en llengua anglesa. Es treballaran les competències de comprensió oral i escrita, així com l’expressió oral i escrita.

El temari inclou temes com la gramàtica avançada, vocabulari específic, comprensió de textos complexos i pràctica de la conversa en situacions reals. També es dedicarà temps a l’estudi de la cultura anglosaxona i la seva influència en la llengua.

Contingut del curs:

  • Gramàtica avançada
  • Vocabulari temàtic
  • Comprensió lectora i auditiva
  • Expressió oral i escrita
  • Conversa en situacions reals
  • Cultura anglosaxona

CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS BARCELONA , S.A.

CR BAILEN 126 0 01
08009 BARCELONA

Tel: 934766600
mail: formacionbarcelona@adams.es

Índice de Contenidos

    p