Saltar al contenido

Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3

Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3

Aquest curs està dissenyat per millorar les teves habilitats de comunicació en anglès. Ens centrarem en la comprensió oral i escrita, així com en la producció oral i escrita en aquesta llengua estrangera.

Durant el curs, treballarem en la millora de la gramàtica, vocabulari i pronunciació en anglès. A més, practicarem la capacitat de conversar en situacions reals i l’expressió escrita en diferents formats.

  • Comprensió oral: pràctica d’escoltar i comprendre discursos, converses i diàlegs en anglès.
  • Comprensió escrita: lectura i comprensió de textos en anglès de diversa temàtica.
  • Producció oral: pràctiques de conversa sobre temes variats utilitzant vocabulari i estructures gramaticals correctes.
  • Producció escrita: redacció de textos en anglès, incloent cartes, correus electrònics i altres formats escrits.

SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO Y FORMATIVOS, S.L. (STAF, S.L.)

CR SANTA EULALIA DE 22 1 EN B3
08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’

Tel: 933315096
mail: DIRECCION@STAFBARCELONA.COM

Índice de Contenidos

    p