Saltar al contenido

Comptabilitat Informatitzada

El curs Comptabilitat Informatitzada és una formació essencial per a aquells professionals que vulguin aprendre a gestionar la comptabilitat d’una manera eficient i automatitzada. En aquest curs, es cobriran temes com la utilització de programes informàtics especialitzats en comptabilitat, la gestió de les finances d’una empresa a través de sistemes digitals i la generació de llibres comptables de forma electrònica.

Aquesta formació està dirigida tant a persones que ja treballen en el camp de la comptabilitat com a aquelles que vulguin ampliar els seus coneixements en aquest àmbit. El curs ofereix una visió completa de les eines i recursos disponibles per a gestionar la comptabilitat de manera eficient i precisa.

Durant el curs, els participants aprendran a utilitzar programes informàtics com el ContaPlus o el SAP per a la gestió de la comptabilitat. També es cobriran temes com la conciliació bancària, la liquidació de taxes i impostos, la gestió de factures i altres documents comptables.

Així doncs, si vols millorar les teves habilitats en el camp de la comptabilitat i aprendre a utilitzar les eines informàtiques més avançades per a gestionar la teva comptabilitat, el curs Comptabilitat Informatitzada és la formació ideal per a tu.

DIVERTUS SCCL

PL Dr. Gravolosa 4/6
17403 SANT HILARI SACALM

Tel: 629228813
mail: MANGELS@DIVERTUSCOOPERATIVA.ORG

Índice de Contenidos

    p