Saltar al contenido

Big Data

Big Data

El Big Data fa referència a la gestió i anàlisi de grans conjunts de dades que superen la capacitat del software tradicional per gestionar-los eficaçment.

Temari del Curs

Mòdul 1: Introducció al Big Data

– Què és el Big Data?

– Característiques i importància del Big Data

Mòdul 2: Tecnologies del Big Data

– Infraestructures per a provocar el Big Data

– Eines d’anàlisi de dades

Mòdul 3: Aplicacions del Big Data

– Com utilitzar el Big Data per millorar la presa de decisions empresarials

– Exemples reals d’aplicacions del Big Data en diferents sectors

AULA MAGNA BUSINESS SCHOOL SLU

CR BERTRAN 37 Bxs Esq
08023 BARCELONA

Tel: 644060608
mail: clapiedra@ambs.education

Índice de Contenidos

    p