Saltar al contenido

Big Data

Big Data

El Big Data és un conjunt de dades que són massa grans o complexes per ser processats amb les eines tradicionals de gestió de base de dades. Aquestes dades poden provenir de diverses fonts com ara xarxes socials, sensors, dispositius mòbils, entre altres.

Temari del curs:

  • Introducció al Big Data
  • Eines i tecnologies per analitzar Big Data
  • Processament i emmagatzematge de dades massives
  • Aplicacions pràctiques de Big Data

AULA MAGNA BUSINESS SCHOOL SLU

CR BERTRAN 37 Bxs Esq
08023 BARCELONA

Tel: 644060608
mail: clapiedra@ambs.education

Índice de Contenidos

    p