Saltar al contenido

Atenció Sociosanitària A Persones Dependents En Institucions Socials

Atenció Sociosanitària A Persones Dependents En Institucions Socials

La atenció sociosanitària és un servei essencial per a les persones dependents que necessiten cuidats especialitzats en institucions socials. Aquest tipus d’atenció requereix professionals qualificats i especialitzats en la cura i el suport a persones amb diverses necessitats.

En aquest curs, els participants aprendran les tècniques i les habilitats necessàries per proporcionar una atenció de qualitat a les persones dependents en institucions socials. Es cobriran temes com la higiene, l’alimentació, la comunicació i l’atenció emocional, entre altres.

Temari del curs:

  • Introducció a l’atenció sociosanitària
  • Cuidats bàsics de les persones dependents
  • Comunicació i relació amb els usuaris
  • Atenció a les necessitats emocionals de les persones dependents
  • Prevenció de riscos laborals en l’atenció sociosanitària

FUNDACIO PRIVADA SANTA TERESA DEL VENDRELL

CR MASIA DE LA SINIA 2 S UE LO
43820 CALAFELL

Tel: 977667111
mail: JCEIRIZ@VENTALL.ORG

Índice de Contenidos

    p