Saltar al contenido

Atenció Sociosanitària A Persones Dependents En Institucions Socials

Atenció Sociosanitària A Persones Dependents En Institucions Socials

Aquest és el temari d’un curs dedicat a l’Atenció Sociosanitària A Persones Dependents En Institucions Socials.

Mòdul 1: Introducció a l’atenció sociosanitària

En aquest mòdul es farà una introducció als conceptes bàsics de l’atenció sociosanitària, incloent la importància de la comunicació i l’empatia en la relació amb les persones dependents.

Mòdul 2: Cuidats bàsics d’atenció a persones dependents

Aquí es tractaran les diferents activitats de la vida diària que cal realitzar per garantir el benestar de les persones dependents, incloent la higiene, l’alimentació i l’administració de medicaments.

Mòdul 3: Suport en les tasques diàries

En aquest mòdul es donarà formació sobre com ajudar les persones dependents en les tasques diàries, com arreglar el llit, vestir-se i rentar-se les mans.

Mòdul 4: Acompanyament en l’oci i el temps lliure

Finalment, es abordarà com proporcionar suport a les persones dependents en les seves activitats d’oci i temps lliure, fomentant la seva participació i integració social.

FORMAR-TE ESPAI DE FUTUR S.L.

CR ENTENÇA 40 0
08015 BARCELONA

Tel: 936061032
mail: FORMARTE@FORMAR-TE.ES

Índice de Contenidos

    p