Saltar al contenido

Activitats Auxiliars De Magatzem

Curs d’Activitats Auxiliars de Magatzem

Aquest curs està destinat a aquelles persones interessades en adquirir coneixements bàsics sobre les tasques auxiliars de magatzem. És ideal per aquells que volen optar a feines com a magatzemista, preparador de comandes o operari de logística.

Contingut del curs:

  • Concepte i funcions del magatzem.
  • Classificació dels productes.
  • Preparació de comandes.
  • Control de stock.
  • Emmagatzematge i distribució de mercaderies.

Aquest curs ofereix una formació pràctica i teòrica que permetrà als alumnes desenvolupar les habilitats necessàries per treballar en un entorn de magatzem.

AULA ACTIVA, FORMACIó I SERVEIS, SL

CR Mas Carbo 1
08202 SABADELL

Tel: 934815581
mail: aulaactiva@aulaactiva.org

Índice de Contenidos

    p