Saltar al contenido

Activitats Auxiliars De Magatzem

Activitats Auxiliars De Magatzem

Aquest curs està destinat a aquelles persones interessades en treballar com a auxiliars de magatzem, realitzant activitats com arreplegar, classificar, emmagatzemar i distribuir mercaderies.

Els participants d’aquest curs aprendran les habilitats i coneixements necessaris per a dur a terme de manera eficient les tasques pròpies d’un auxiliar de magatzem, com la preparació de comandes, el control d’estocs o la gestió de la logística de magatzem.

Així mateix, es proporcionarà una formació pràctica per a desenvolupar les tasques de recepció, manipulació i expedició de mercaderies, així com la utilització de sistemes informàtics de gestió de magatzem.

Contingut del curs:

  • Operacions bàsiques de magatzem
  • Preparació de comandes
  • Control d’estocs
  • Logística de magatzem
  • Recepció i expedició de mercaderies

GENERAL D’ESTUDIS LLEIDA, SL

CR ALCALDE COSTA 18
25002 LLEIDA

Tel: 973280888
mail: domenec@generalestudis.com

Índice de Contenidos

    p