Saltar al contenido

Muntatge I Reparació De Sistemes Microinformàtics

Descripció del curs de Muntatge i Reparació de Sistemes Microinformàtics

El curs de Muntatge i Reparació de Sistemes Microinformàtics està dissenyat per a aquelles persones que vulguin aprofundir en el funcionament dels equips informàtics i adquirir les habilitats necessàries per a muntar i reparar-los de manera eficient.

Contingut del curs

  • Introducció als components d’un sistema microinformàtic
  • Identificació i funcions de les peces internes d’un ordinador
  • Muntatge i desmuntatge d’un sistema microinformàtic
  • Instal·lació de sistemes operatius i programes
  • Resolució de problemes i diagnòstic de fallades
  • Manteniment preventiu de sistemes microinformàtics

Objectius del curs

Aquest curs té com a objectiu proporcionar als participants les eines i coneixements necessaris per a ser capaços de muntar, configurar i reparar sistemes microinformàtics de manera autònoma, així com identificar i resoldre possibles problemes que puguin sorgir en el seu funcionament.

TAU FOR & MAR SCCL

CR SANT JOSEP 26
08922 SANTA COLOMA DE GRAMENET

Tel: 933862697
mail: DUNYA@TAUFORMAR.COM

Índice de Contenidos

    p