Saltar al contenido

Muntatge I Manteniment D’Instal·Lacions Solars Fotovoltàiques

Què és el Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Solars Fotovoltàiques?

El curs de Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Solars Fotovoltàiques està dissenyat per proporcionar als participants les habilitats i coneixements necessaris per instal·lar, posar en marxa i mantenir sistemes solars fotovoltàics de manera eficient i segura.

Contingut del curs

Els participants aprendran sobre els principis bàsics de l’energia solar fotovoltàica, així com les diferents tecnologies i components utilitzats en aquests sistemes. També es cobriran temes com la instal·lació dels panells solars, la connexió a la xarxa elèctrica i la planificació i el manteniment de les instal·lacions.

El curs inclou sessions teòriques i pràctiques per garantir que els participants adquireixin les habilitats necessàries per treballar en aquest camp en constant creixement.

Beneficis del curs

Els participants que completen amb èxit el curs de Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Solars Fotovoltàiques tindran una gran demanda en el mercat laboral actual, ja que la demanda d’energies d’origen renovable està en augment constant. A més, podran treballar en empreses del sector energètic, en projectes de construcció sostenible o com a autònoms instal·lant i mantenint sistemes solars fotovoltàics.

CIFO Santa Coloma

CR Ramon Berenguer IV s/n
08924 SANTA COLOMA DE GRAMENET

Tel: 934665830
mail: cifo_santacoloma.soc@gencat.cat

Índice de Contenidos

    p