Saltar al contenido

Muntatge I Manteniment D’Instal·Lacions Frigorífiques

Temari:

  • Introducció a les instal·lacions frigorífiques.
  • Principis bàsics de la refrigeració.
  • Components d’una instal·lació frigorífica.
  • Selecció dels equips necessaris.
  • Muntatge i instal·lació dels diferents components.
  • Procés de manteniment preventiu i correctiu.

Explicació:

Aquest curs de Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Frigorífiques ofereix una visió completa sobre els principis bàsics de la refrigeració, la selecció dels equips, el muntatge i la instal·lació dels diferents components, així com el procés de manteniment preventiu i correctiu d’aquestes instal·lacions. Amb aquesta formació, els alumnes adquiriran les habilitats i coneixements necessaris per operar i mantenir de forma eficient les instal·lacions frigorífiques.

CENTRO TECNICO EUROPEO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES, S.L.

CR Amadeu Torner 72
08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’

Tel: 932104411
mail: cristobal@cteep.com

Índice de Contenidos

    p