Saltar al contenido

Muntatge I Manteniment D’Instal·Lacions Elèctriques De Baixa Tensió

Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió

Aquest curs està dissenyat per a aquelles persones interessades en adquirir coneixements i habilitats en el muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. 

Durant el curs, els participants aprendran sobre les normatives i els procediments per a instal·lacions elèctriques, els components i materials necessaris, així com les tècniques de muntatge i manteniment. També es donarà èmfasi a la seguretat i la prevenció de riscos en les instal·lacions elèctriques. 

Temari

  • Normativa en instal·lacions elèctriques
  • Components i materials necessaris
  • Tècniques de muntatge
  • Tècniques de manteniment
  • Seguretat i prevenció de riscos

EDUCAPRACTIC SL

CR ZAMENHOFF 3 00 01
43001 TARRAGONA

Tel: 977220890
mail: INFO@EDUCAPRACTIC.ES

Índice de Contenidos

    p