Saltar al contenido

Muntatge I Manteniment De Sistemes Domòtics I Inmòtics

Temari del curs Muntatge i Manteniment de Sistemes Domòtics i Inmòtics:

Introducció

En aquest curs, aprénderem sobre el muntatge i manteniment dels sistemes domòtics i inmòtics. Aquestes tecnologies han guanyat una gran importància en els últims anys, ja que ens permeten controlar i automatitzar diferents aspectes de les nostres llars i edificis.

Unitat 1: Conceptes bàsics de domòtica i inmòtica

En aquesta unitat, introduirem els conceptes fonamentals de la domòtica i inmòtica. Estudiarem què és un sistema domòtic i un sistema inmòtic, així com els components i elements que en formen part.

 • Definició de domòtica i inmòtica
 • Components d’un sistema domòtic
 • Components d’un sistema inmòtic

Unitat 2: Instal·lació de sistemes domòtics i inmòtics

En aquesta unitat, ens centrarem en el procés d’instal·lació dels sistemes domòtics i inmòtics. Estudiarem els diferents tipus de sensors, actuadors i controladors utilitzats en aquests sistemes, així com les tasques de muntatge i connexió.

 • Tipus de sensors
 • Tipus d’actuadors
 • Tipus de controladors
 • Tasques de muntatge i connexió

Unitat 3: Programació de sistemes domòtics i inmòtics

En aquesta unitat, aprendrem com programar els sistemes domòtics i inmòtics per a la seva correcta operació. Estudiarem els diferents llenguatges de programació utilitzats, així com les instruccions i comandes més comuns.

 • Llenguatges de programació en domòtica i inmòtica
 • Instruccions i comandes bàsiques

Unitat 4: Manteniment i resolució d’errors

En aquesta última unitat, ens centrarem en les tasques de manteniment i resolució d’errors dels sistemes domòtics i inmòtics. Estudiarem les principals fallades i problemes que poden sorgir, així com les eines i tècniques per a la seva detecció i solució.

 • Fallades comunes en sistemes domòtics i inmòtics
 • Eines i tècniques de detecció d’errors
 • Tècniques de resolució d’errors

Amb aquest curs, adquiriràs els coneixements necessaris per a muntar i mantenir sistemes domòtics i inmòtics de manera eficient i sense errors.

CIFO Sant Feliu

CR L¿Hospitalet 3
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

Tel: 936857790
mail: cifo_santfeliu.soc@gencat.cat

Índice de Contenidos

  p