Saltar al contenido

Disseny De Productes De Fabricació Mecànica

Temari del curs de Disseny De Productes De Fabricació Mecànica

És molt important que segueixis TOTES les instruccions, ja que aquest serà un procés automatitzat i no poden haver-hi errors. En aquest curs de Disseny De Productes De Fabricació Mecànica, aprendràs les següents temàtiques:

1. Introducció al disseny de productes

En aquesta primera part del curs, es proporcionarà una visió general del procés de disseny de productes de fabricació mecànica, incloent aspectes com ara l’etapa de concepció, la generació d’idees i la selecció de conceptes.

2. Anàlisi de materials i propietats mecàniques

En aquesta secció, es cobriran els principis bàsics de l’anàlisi de materials i les seves propietats mecàniques. S’explicarà com determinar les característiques dels materials i com seleccionar-los adequadament per a una aplicació concreta.

3. Tècniques de disseny i modelatge

En aquesta part, s’estudiaran les diferents tècniques de disseny i modelatge utilitzades en el camp de la fabricació mecànica. Es farà èmfasi en l’ús de software de disseny assistit per ordinador (CAD) per a la creació de models i la seva posterior simulació.

4. Optimització del producte i anàlisi de costos

En aquesta secció, s’exploraran les estratègies d’optimització del producte per aconseguir una millor eficiència i un menor cost de producció. També es prendran en consideració altres factors com ara el reciclatge i la sostenibilitat.

5. Processos de fabricació mecànica

En aquesta última part del curs, s’analitzaran els diferents processos de fabricació mecànica utilitzats per a la producció en sèrie de productes. Es discutiran aspectes com ara l’ús de màquines de control numèric (CNC), l’estampació, la fosa i altres mètodes tradicionals o avançats.

Amb aquest curs de Disseny De Productes De Fabricació Mecànica, adquiriràs tots els coneixements necessaris per a desenvolupar i optimitzar productes dins de la indústria de la fabricació mecànica. ¡No deixis passar aquesta oportunitat d’enriquir la teva formació professional!

CIFO Sant Feliu

CR L¿Hospitalet 3
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

Tel: 936857790
mail: cifo_santfeliu.soc@gencat.cat

Índice de Contenidos

    p