Saltar al contenido

Curs de Llengua de Signes Catalana 2024

Este curso ya hace más de 2 semanas que fue lanzado, si quieres enterarte el primero y no quedarte sin tu plaza, puedes suscribirte a nuestra lista de emails donde te mandaré los nuevos cursos en exclusiva.

Índice de Contenidos

  Introducció a la Llengua de Signes Catalana

  Adquirir les nocions bàsiques sobre la sordesa: tipus, causes i graus de pèrdua auditiva.
  Prendre consciència de l’expressió corporal i facial (potenciació de recursos).
  Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
  Comprendre missatges senzills en LSC.
  Produir missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació.

  Per accedir al curs fes click aquí

  A1: Introducció bàsica a la comunicació en Llengua de signes catalana A2: Gramàtica i lèxic de la Llengua de signes catalana

  L’activitat principal és la realització de cursos formatius d’acreditació de LSC persones oients interessades en comunicar-se amb persones amb discapacitat auditiva.
  El seu valor diferencial és:

  • Únic centre formatiu de LSC que compta amb l’acreditació de l’nivell C1, el que ens permet entrar al mercat amb facilitat i donar-nos a conèixer.
  • Oferir un servei personalitzat que ofereixi espais de trobada entre ells i la comunitat sorda.

  La LSC és utilitzada per més de 25.000 persones a Catalunya de les quals 12.000 són persones sordes. La resta (13.000) són persones oients implicades en la Comunitat Sorda a diferents nivells: familiars, intèrprets de LSC, professionals la intervenció es desenvolupa en diferents disciplines educatives, a més del creixent nombre de persones oients que, sense tenir cap afinitat, aprenen LS a causa a l’expansió de la mateixa, en entitats, empreses, universitats (Font: el reconeixement de les Llengües de Signes Espanyoles com a instrument de comunicació per a la comunitat de persones sordes. abril 2010. Dialnet)
  Segons les dades recollides en l’any 2016 per l’Institut d’Estadística de Catalunya l’any 2016, hi ha un total de 30.243 persones amb discapacitat auditiva, de les que 3.634 estan ubicades a Barcelona.

  A aquest nombre, haurem de sumar les persones de l’entorn interessades, que per les dades anteriors, són més altes de les persones oients.

  D’altra banda, a Catalunya comptem amb 1.058 persones menors de 18 anys amb discapacitat auditiva. La Generalitat de Catalunya ofereix programes que responen a les necessitats especials dels alumnes sords: Educació bilingüe LSC en l’ensenyament.

  Per accedir al curs fes click aquí

  Nivell I: Introducció Bàsica a la Comunicació en Llengua de Signes Catalana

  Objectiu de el curs: Adquirir un Coneixement bàsic amb relació a la sordesa, les persones Sordes, introducció a la Llengua de Signes Catalana i aprendre fitxes tècniques bàsic.
  Dirigit a: Persones interessades per aprendre 1 nova llengua i facilitat de comunicar a les persones Sordes – Professionals que treballen a l’Àmbit educatiu (mestres d’educació especial, logopedes, docents de les Diferents etapes educatives, …) – Estudiants universitaris per a la convalidació de crèdits de lliure elecció – Funcionaris de diferents Administracions públiques

  Per accedir al curs fes click aquí

  Preguntes freqüents

  Cóm em puc apuntar a un curs del INEM?

  Si trobes un curs que t’interessa, omple el formulari, y quan el curs estigui disponible, nosaltres t’enviarem tota la informació.

  Per qué serveix formarse amb l’INEM?

  El principal objectiu dels cursos Sepe es dotar d’habilitats y aptituds al treballador de cara al mercat laboral.

  Qué podré fer amb un certificat de profesionalitat?

  Podrás utilitzarlo per ampliar el teu currículum y tenir un respald a l’hora d’encarar les entrevistes.