Saltar al contenido

Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3

Comunicació A Llengües Estrangeres (Anglès) N3

Aquest és el temari del curs de Comunicació a Llengües Estrangeres (Anglès) N3. En aquest curs, es treballarà la comunicació en anglès a un nivell intermedi. Els alumnes milloraran les seves habilitats de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua.

Contingut del Curs:

  • Gramàtica avançada en anglès
  • Vocabulari específic per a diferents contextos
  • Expressió oral en situacions reals
  • Comprensió de textos escrits i orals

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE TARRAGONA

AV PAU CASALS 17
43003 TARRAGONA

Tel: 977223111
mail: formacio@cambratgn.org

Índice de Contenidos

    p