Saltar al contenido

Atenció Sociosanitària A Persones Dependents En Institucions Socials

Atenció Sociosanitària A Persones Dependents En Institucions Socials

El curs d’Atenció Sociosanitària A Persones Dependents En Institucions Socials és una formació essencial per a tots aquells professionals que treballen en el sector de la dependència i en el camp dels serveis socials.

Aquest curs proporciona als participants els coneixements i habilitats necessàries per a proporcionar una atenció adequada i de qualitat a les persones dependents en institucions socials. El contingut del curs està dissenyat per cobrir tots els aspectes clau de l’atenció socisanitària, incloent-hi aspectes com ara la higiene personal, la nutrició, la mobilitat, el suport emocional i la comunicació amb les persones dependents.

L’objectiu principal d’aquest curs és proporcionar als participants les eines necessàries per comprendre i atendre les necessitats físiques, emocionals i socials de les persones dependents en institucions socials. A través de l’aprenentatge pràctic i la interacció directa amb persones dependents, els participants desenvoluparan les competències necessàries per a oferir un suport adequat i personalitzat a cada pacient.

El curs d’Atenció Sociosanitària A Persones Dependents En Institucions Socials inclou també el coneixement de la legislació i els drets de les persones dependents, així com la gestió de les tasques administratives relacionades amb la seva atenció. Aquesta formació proporciona als participants una visió holística de la tasca d’atenció socio-sanitària i els prepara per treballar de manera efectiva en institucions socials com ara residències per a la gent gran, centres de dia o centres de salut mental.

Contingut del curs:

  • Familiarització amb el marc legal de l’atenció sociosanitària
  • Tècniques d’higiene personal i sanitària
  • Atenció a persones amb mobilitat reduïda
  • Suport emocional i comunicació amb les persones dependents
  • Prevenció de malalties i promoció de la salut
  • Nutrició i alimentació en persones dependents
  • Promoció de la participació social i comunitària
  • Gestió de les tasques administratives de l’atenció sociosanitària

INSTITUT CATALA ENSENYAMENT INDUSTRIAL S.L.

CR SANTA EULALIA DE 174 1 02 01
08902 HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’

Tel: 0934227088
mail: y.roch@icei-formacion.com

Índice de Contenidos

    p